Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: nr 1 str. 54 Trasa zagraniczna: Niemcy (1) – Pary˝ – ok. Pary ż a (3) – Wersal – Bruksela PARY˚ 6 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 1080 km 2. DZIE¡ Âniadanie. Przyjazd do Pary˝a. Spacer pa- ryskimi Wielkimi Bulwarami: plac Opery ze słynnym gmachem Opery Garnier, plac Vendôme z kolumnà z po- sàgiem Napoleona, hotelem Ritz oraz domem, w któ- rym mieszkał i zmarł Fryderyk Chopin. Zwiedzanie ga- lerii figur woskowych Grévin. Obiadokolacja (fakul- tatywnie), przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg. Trasa: ok. 550 km 3. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie muzeum perfum Fra- gonard. Nast´pnie przejazd autokarem przez najpi´- kniejsze place Pary˝a: plac Bastylii z Kolumnà Lip- cowà, plac Republiki z rzeêbà Marianne – symbolem Republiki Francuskiej, plac Zgody (Place de la Concor- de) z obeliskiem z Luksoru. Zwiedzanie Luwru – jed- nego z najstarszych i najwi´kszych muzeów na Êwie- cie, m. in.: Mona Lisa, Nike z Samotraki, Wenus z Milo. Nast´pnie zwiedzanie muzeum d’Orsay z dziełami najwi´kszych impresjonistów m.in .: van Gogh, Gaugin, Degas. Obiadokolacja (fakultatywnie). Wieczorem spa- cer po Polach Elizejskich, plac Charles’a de Gaulle’a oraz wejÊcie na Łuk Triumfalny. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 20 km 4. DZIE¡ Âniadanie. Wycieczka do Wersalu, rezydencji królów francuskich – zwiedzanie kompleksu pałacowo - ogrodowego. Powrót do Pary˝a, wizyta w jednej z naj- słynniejszych galerii handlowych Pary˝a: Lafayette. WejÊcie do Hôtel des Invalides z grobowcem Napoleo- na Bonaparte. Awangardowe Centrum Pompidou, Hotel de Ville – paryski ratusz, nast´pnie spacer na wysp´ Cité z katedrà Notre Dame, Pałacem SprawiedliwoÊci. Pont Neuf – najstarszy paryski most. Nast´pnie Dziel- nica Łaciƒska: Sorbona, Panteon z grobem m. in. Marii Skłodowskiej-Curie, Ogród Luksemburski. Wjazd na wie˝´ Eiffla, Pola Marsowe. Obiadokolacja (fakultatyw- nie). Rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 60 km 5. DZIE¡ Âniadanie. Zwolnienie pokoi w hotelu. Wizyta w dzielnicy Montmartre, zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur, spacer na plac Artystów (Place du Tertre), miejsce spotkaƒ paryskiej bohemy. Nast´pnie Place Blanche z kabaretem Moulin Rouge, czas wolny. Wyjazd z Pary˝a. Przyjazd do Brukseli, zwiedzanie miasta, m.in .: stare miasto z Grand Place, symbol Brukseli Manneken Pis (siusiajàcy chłopiec) oraz Dzielnica Europejska. Obiadokolacja (fakultatywnie). Nocny przejazd przez Niemcy w kierunku Polski. Trasa: ok. 350 km 6. DZIE¡ Przyjazd do Polski, powrót do poszczegól- nych miejscowo ś ci. Trasa: ok. 1300 km Cało ść trasy: ok. 3360 km Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 2 DODATKOWO PŁATNE: 29.03 – 03.04 28.04 – 03.05 31.05 – 05.06 28.06 – 03.07 19.07 – 24.07 15.08 – 20.08 06.09 – 11.09 1229 1299 1269 1269 1269 1269 1269 CENA IMPREZY OBEJMUJE: ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub małym autokarem (klima- tyzacja, dvd, barek) ■ 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-osobowych z łazienkà ■ 4 Êniadania w formie bufetu ■ opiek´ pilota ■ program turystyczny ■ ubezpieczenie Signal Iduna TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 380 zł ■ dopłata do 4 obiadokolacji: 320 zł ■ pakiet do realizacji programu: 130 EUR – osoby powy˝ej 26 lat, 90 EUR – osoby poni ż ej 26 lat (rezerwacje i wst´py do zwiedzanych obiektów, usługi przewod- nickie, rejs statkiem po Sekwanie, wjazd na wie˝´ Eiffla, bilety komunikacji miej- skiej, zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki FRANCJA BELGIA PARYŻ Wersal BRUKSELA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=