Autokarem przez EUROPĘ 2018

N IEZAPOMNIANE RE JS Y I PO D RÓŻ E D S ZIE N NY R EJ DLA 1 OSOBY JU Ż OD 2 2 € D S ZI EN NY R EJ Z WY Ż YWIENIE M JU Ż O D 50 € Z V i k i n g L i ne – k o m fo r t o w o i w y g o d n ie d o S zw e c j i, F i n la n d i i , N a na sz ympo k ła d z ie ro z p i e sz c z amy pasa żeró w f ant as ty c z nymi wid o kam i, w ygo d ą , m i łą ob słu gą, wyśmienitą kuchn i ą s kandy n a wsk ą i orze źwia j ą cym m ors kim po w ietr z em… y! ziesz za s koczon ę d i t am y n a V i k W ing Li ne! B Estonii i naWyspy Alandzkie, a wszystko to za rozsądną cenę! grup owe n a w szyst e poł ą c Najlep s ze ceny ki zenia armatora: pb in f o@ po l sz t y n . com 60 +4 8 6-60 7 - 0 6 1 ✉ ☎

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=