Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 3 str. 54 Trasa zagraniczna: (prom 1) Nynashamn – ok. Sztokholm (1) – ok. Oslo (1) – ok. Angelholm (1) – Helsingor – Fredensborg – Hillerod – ok. Kopenhaga (1) – Kopenhaga – Karlskrona (prom 1) SZTOKHOLM – OSLO – KOPENHAGA 7 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i przejazd zgodnie z roz- kładem jazdy w kierunku Gdaƒska. Zaokr´towanie na promie. Wypłyni´cie do Nynäshamn o godz. 18:00. Zakwaterowanie w kajutach wewn´trznych. Kolacja (fakultatywnie). Na promie sà restauracje, sklepy, bary i dyskoteki. Nocleg. Trasa: ok. 360 km. 2. DZIE¡ Âniadanie na promie w godzinach 08:00 -10:30. O godz. 13:00 przypłyni´cie promu do Nynäs- hamn. Przyjazd do Sztokholmu, zwiedzanie miasta, m.in .: Ratusz Miejski ze wspaniałymi salami – Złotà (wyło˝onà 19 milionami pozłacanych płytek) oraz B∏´- kitnà, gdzie co roku odbywajà si´ uroczystoÊci zwià- zane z przyznaniem Nagrody Nobla, Pałac Królewski (z zewnàtrz), Stare Miasto (Gamla Stan) z wieloma bru- kowanymi uliczkami, wzdłu˝ których od kilku wieków stojà kamienice szwedzkich kupców, Muzeum Vasa – poÊwi´cone okr´towi wojennemu, który zatonàł w 1628 r. i został odnaleziony w 1956 r. Przejazd do ho- telu, zakwaterowanie. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa: ok. 80 km. 3. DZIE¡ Âniadanie. Podziwianie panoramy Sztokhol- mu z punktu widokowego, czas wolny na zakupy i wy- jazd do Oslo. Po drodze krótki postój nad najwi´kszym jeziorem Szwecji – Vanern. W godzinach wieczornych przyjazd w okolice stolicy Norwegii. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa: ok. 530 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd na Półwysep Bygdoy, zwiedzanie: Muzeum Łodzi Wikingów, Muzeum Fram- szkunera z XIX w. bioràcego udział w trzech wielkich wyprawach polarnych lub Muzeum Kon-Tiki – tratwy, która przepłyn´ła Pacyfik. Dalsze zwiedzanie Oslo, m.in .: Ratusz, gdzie wr´czane sà Pokojowe Nagrody Nobla, Pałac Królewski Slottet, katedra, niepowtarzalny Teatr Opery i Baletu, spacer po niezwykłym Parku Vigelanda wÊród 212 rzeêb z kamienia i bràzu, nowo- czesna dzielnica Tjuvholmen. Przejazd w okolice Angel- holm w Szwecji. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa: ok. 500 km. 5. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do Helsingborg, krótka przeprawa promowa do Helsingor. Zwiedzanie z Zamku Hamleta (kazamaty, kaplica). Przejazd do Fredensbor- ga – zwiedzanie (z zewnàtrz) letniej rezydencji Królo- wej Małgorzaty II. Przejazd do Hillerod i zwiedzanie zamku Frederiksborg (komnaty). Frederiksborg Slot – najpot´˝niejszy zamek Danii zajmuje trzy wyspy poło- ˝one na malowniczym sztucznym jeziorze. Zamkowe wie˝e, wie˝yczki, szczyty i pokryte patynà, miedziane dachy górujà nad miastem Hillerod. Dwie najwi´ksze atrakcje to złocona Ridder Kapellet (Kaplica Korona- cyjna), gdzie w ciàgu ostatnich dwóch wieków – gdy zamek był siedzibà królewskà – odbywały si´ korona- cje monarchów, oraz pot´˝na Riddersalen (Sala Rycer- ska) z pi´knie dekorowanym wysokim sklepieniem. Przejazd w okolice Kopenhagi. Zakwaterowanie w ho- telu. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa: ok. 150 km. 6. DZIE¡ Âniadanie. Kopenhaga – panoramiczne zwie- dzanie miasta, m.in . Zamek Christiansborg, Parlament, kopenhaska giełda – Borsen, Nyhavn, Pałac Królewski Amalienborg, fontanna bogini Gefion, pomnik Kopen- haskiej Syrenki, Katedra. Czas wolny na deptaku ko- penhaskim Strøget. Spektakularny przejazd 16 km mostem Øresund ∏àczàcym Dani´ ze Szwecjà. Prze- jazd do bazy promowej w Karlskrona. Zakwaterowanie w kajutach wewn´trznych. Kolacja (fakultatywnie). O godzinie 21:00 wypłyni´cie do Gdyni. Na promie sà restauracje, sklepy, bary i dyskoteki. Nocleg. Trasa: ok. 250 km. 7. DZIE¡ Âniadanie. Przypłyni´cie do Gdyni o godzinie 07:30. Powrót do poszczególnych miejscowoÊci zgod- nie z rozkładem jazdy. Trasa: ok. 360 km. CałoÊç trasy: ok. 2230 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. DODATKOWO PŁATNE: 19.05 – 25.05 16.06 – 22.06 14.07 – 20.07 11.08 – 17.08 08.09 – 14.09 2899 2899 2899 2899 2899 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 880 zł ■ dopłata do kajuty 2-osobowej: 360 zł ■ dopłata do 6 obiadokolacji: 1200 zł 15 ■ transport autokarem (klimatyzacja, dvd barek, wc) lub mniejszym autokarem (kli- matyzacja, dvd) ■ przeprawy promowe: Gdaƒsk – Nynas- hamn; Karlskrona – Gdynia ■ 4 noclegi w hotelach*** w pokojach 2-osobowych z łazienkà ■ 2 noclegi na promie w kajutach 4-oso- bowych wewn´trznych w łazienkà i wc ■ 6 Êniadaƒ ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna ■ pakiet do realizacji programu: 160 EUR (rezerwacje i wst´py do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, opłaty za wewn´trzne prze- prawy promowe, przejazd mostem Kopen- haga – Malmö, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wy- cieczki SZWECJA NORWEGIA DANIA Sztokholm Oslo Kopenhaga

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=