Biuletyn PZPFiK nr 5/2020

34 BIULETYN Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów Nr 5/2020 Panel sprzedażowy PZPFiK, który w sektorze farb dekoracyjnych funkcjonuje z powodzeniem już od 2016 roku, to cenne źródło informacji na temat rynku. Pozwala on poznać odpowiedzi na pytania, jakie są trendy, co się sprzedaje lepiej a co gorzej czy też po jakie produkty najchętniej sięgają klienci. Na czym to polega? Co kwartał producenci zrze - szeni w PZPFiK dostarczają dane na temat swojej sprzedaży do zewnętrznego operatora, który agre - guje dane i prezentuje je w formie przystępnych raportów. W ten sposób uczestnicy panelu – już wkrótce również producenci farb proszkowych – zyskują wiedzę na temat aktualnych trendów oraz własnych wyników na tle reszty rynku. Wiarygodne i bezpieczne dane Najważniejszą zaletą panelu jest fakt, że zgroma - dzone w ramach niego dane są bez porównania bar - dziej wiarygodne i pełne niż te, które znaleźć można w innych miejscach. Pochodzą bowiem z pewnego źródła – bezpośrednio od producentów. Udostępnione dane sprzedażowe są w pełni bez - pieczne. Dostęp do nich otrzymuje wyłącznie firma zajmująca się ich przetwarzaniem, GfK Polonia, oraz uczestniczące w panelu przedsiębiorstwa o statusie Członka Zwykłego PZPFiK. Nikt spoza panelu nie może kupić ani zobaczyć udostępnionych danych, jest to zastrzeżone specjalnymi umowami z klauzu - lami poufności oraz bardzo wysokimi karami umow - nymi. Nie ma więc również mowy, aby dostęp do danych uzyskała jakakolwiek firma spoza PZPFiK. Już wkrótce PZPFiK planuje uruchomić panel sprzedażowy dla farb proszkowych, do którego zaproszeni są wszyscy członkowie specjalizujący się w tego typu produktach. Panel pozwala uzyskać rzetelne infor - macje o tym, co dzieje się na polskim rynku, a co za tym idzie – podejmować efektywniejsze decyzje biz - nesowe. Zwłaszcza w dzisiejszych pandemicznych czasach taka wiedza może być ogromnym wsparciem. PANEL SPRZEDAŻOWY DLAPRODUCENTÓWFARB PROSZKOWYCH Wkażdej nowocześnie zarządzanej firmie podejmuje się zarówno decyzje bieżące, jak i strategiczne – zwykle na podstawie informacji pochodzących z rynku, od klientów. Przedsiębiorcy przetwarzają głównie te dane, które udaje się im pozyskać w najbliższym otoczeniu, ale często brakuje im kompleksowego obrazu rynku i rozwijających się na nim tendencji. Jednym z najlepszych sposobów na poznanie wielkości rynku sprzedażowego, trendów rozwojowych i udziałów rynkowych własnej firmy jest tzw. panel sprzedażowy organizowany przez PZPFiK. Ważne jest, aby w takim panelu uczestniczyło jak najwięcej podmiotów działających na danym rynku, gdyż wtedy otrzymujemy najpełniejszy jego obraz. Przekazując własne dane o wolumenie sprzedażowym i uzyskanych przychodach do niezależnej firmy audytorskiej możemy być pewni, że pozostaną one w tajemnicy przed konkurencją, a w zamian otrzymujemy informacje o wielkości całego rynku i własnym w nim udziale. Dane zbierane systematycznie dadzą nam obraz zarówno tendencji na rynku, jak i zmian pozycji naszej firmy. Podobny panel sprzedażowy funkcjonuje już z dużym powodzeniem od 2016 roku m.in. dla farb dekoracyjnych. Obecnie chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić nowy panel dla farb proszkowych, więc zapraszamy wszystkich producentów działających na polskim rynku do uczestnictwa w nim. Polska jest jednym z największych i najbardziej rozwojowych rynków zbytu dla farb proszkowych w Europie, więc tym bardziej warto go bliżej poznać i przeanalizować. Marek Noculak, Prezes Zarządu Farby KABE Polska OPINIE I PROGNOZY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=