Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 1 str. 54 Trasa zagraniczna: Berlin (3) – Poczdam BERLIN – POCZDAM 4 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju. Przy- jazd do Berlina, wizyta na Placu Poczdamskim z su- pernowoczesnà architekturà oraz na Gendarmenmarkt, jednym z najpi´kniejszych placów w Europie, na któ- rym znajduje si´ Niemiecka Katedra, Francuska Katedra i Sala Koncertowa. Obiadokolacja (fakulta- tywnie), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 600 km 2. DZIE¡ Âniadanie, przejazd do Poczdamu, zwiedza- nie wybranego obiektu zespołu pałacowego Sanssouci, spacer po parku z Pałacem Nowym, oran˝erià, belwe- derem, chiƒskà herbaciarnià. Przejazd do Nowego Ogrodu i zwiedzanie pałacu Cecilienhof (w 1945 r. podpisano w nim Układ Poczdamski). Nast´pnie ro- syjska kolonia Alexandrowka i Dzielnica Holenderska z antykwariatami, restauracjami i kawiarniami. Obiado- kolacja (fakultatywnie), powrót do hotelu, nocleg. Tra- sa: ok. 140 km 3. DZIE¡ Âniadanie. Dalsze zwiedzanie Berlina: pałac Charlottenburg - barokowa rezydencja królów pruskich z XVII w. (wewnàtrz), Reichstag – siedziba niemieck- iego parlamentu, Muzeum Muru Berliƒskiego – Haus am Checkpoint Charlie (z zewnàtrz), Brama Branden- burska, Pomnik Holokaustu, Uniwersytet Humboldta, pomnik Nieznanego ˚ołnierza – Neue Wache, Opera Berliƒska, Katedra Berliƒska. Spacer alejà Unter den Linden w stron´ Alexanderplatz. Wjazd na wie˝´ tele- wizyjnà – podziwianie panoramy miasta z tarasu widokowego. KoÊciół Mariacki, Czerwony Ratusz – siedziba władz miasta. PrzejÊcie na wysp´ muzeów, zwiedzanie Muzeum Pergamoƒskiego (skrzydło połu- dniowe) ze wspaniałymi zbiorami sztuki staro˝ytnej. Rejs statkiem po Sprewie. Obiadokolacja (fakultatyw- nie), powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 60 km 4. DZIE¡ Âniadanie, powrót do Polski, przyjazd do po- szczególnych miejscowoÊci w kraju. Trasa: ok. 600 km. CałoÊç trasy: ok. 1400 km Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 18 DODATKOWO PŁATNE: 30.03 – 02.04 03.05 – 06.05 07.06 – 10.06 05.07 – 08.07 02.08 – 05.08 23.08 – 26.08 13.09 – 16.09 779 799 779 779 779 779 779 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 290 zł ■ dopłata do 3 obiadokolacji: 210 zł ■ pakiet do realizacji programu: 80 EUR (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obiek- tów, usługi przewodnickie, rejs po Sprewie, wjazd na wie˝´ telewizyjnà, zestaw słu- chawkowy Tour Guide) płatny obligato- ryjnie pilotowi wycieczki. ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub wygodnym busem (kli- matyzacja, dvd) ■ 3 noclegi w hotelu**/*** w pokojach 2 -osobowych z łazienkà ■ 3 Êniadania w formie bufetu ■ program turystyczny ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna NIEMCY BERLIN Poczdam

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=