Porceline by Maxim 2018 PL-EN

2 Why choose us? 19 years of experience in the advertising gift business, Modern and efficient machine park, Manufacturing capacity up to 30 000 mugs and 15 000 packaging items with imprints per 24h, Large stocks available, 3 million pieces of advertising ceramics currently in store. Diverse product offer: over 150 different advertising ceramic designs as well as over 20 baseline designs of advertising packaging. Safety... We work exclusively with proven and selected subcontractors and manufacturers of ceramic products and inks, who use only certified and safe raw materials throughout their manufacturing process. We guarantee that all our products meet the rigorous standards provided in the Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food, and the Commission Directive 2005/31/EC of 29 April, 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs. ...and durability We take great care to ensure that our products are highly durable. To this end, we constantly develop our print application technolo- gy to improve resistance to cleaning in dishwashers. The quality of our print technology is confirmed by tests carried out by a accredited laboratory, Imerys Tableware Deutschland GmbH. The dishwashing resistance test is carried out in accordance with DIN EN 12875-2 standards. Test details: Device: Winterhalter GS 515 Washing temperature: 60°C Rinsing temperature: 85°C Program: short Cleaning agent: Guardian – Plus Rinse aid: Clear Dry HD Dlaczego my? 19 lat doświadczenia w branży upominków reklamowych, Nowoczesny i wydajny park maszynowy, Moce produkcyjne nawet do 30 000 sztuk kubków oraz 15 000 opakowań na dobę, Bardzo wysokie stany magazynowe wynoszące 3 mln sztuk ceramiki reklamowej. Różnorodna oferta: ponad 150 różnych fasonów ceramiki reklamowej oraz ponad 20 podstawowych fasonów opakowań reklamowych. Bezpieczeństwo... Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi, wyselekcjonowanymi pod- wykonawcami, producentami ceramiki oraz farb, którzy na każdym etapie procesu produkcyjnego używają wyłącznie bezpiecznych i certyfikowanych surowców. Gwarantujemy, że wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 paź- dziernika 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. ...i trwałość Przykładamy dużą uwagę do zapewnienia wysokiej trwałości naszych produktów. Dlatego nieustannie rozwijamy nasze technologie nano- szenia nadruków pod kątem zwiększenia odporności na zmywanie w zmywarkach. Trwałość naszych technologii potwierdzona jest badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium Imerys Tableware Deutschland GmbH. Testy odporności na proces zmywania wykonywane są wg. normy DIN EN 12875-2. Szczegóły testu: Urządzenie gastronomiczne: Winterhalter GS 515 Temperatura zmywania: 60°C Temperatura płukania: 85°C Program: krótki Środek myjący: Guardian - Plus Środek nabłyszczający: Clear Dry HD O nas About us

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=