EGMONT - KATALOG Styczeń-Czerwiec 2018

NOWOŚCI MY LITTLE PONY 788328 106413 9 788328 130265 9 788328 130272 9 ©2018Hasbro.AllRightsReserved Editorial contentoriginatedbyEgmontCreativeSolutions, Warsaw Coverdesign:KarolKinal Internaldesign:Montownia Editedby:KarolinaMarcinkowska © for thePolisheditionbyEgmontPolskaSp. zo.o., Warszawa Wydaniepierwsze,Warszawa2018 Redaktorprowadząca: IlonaSiwak Tłumaczenie:PaulinaZagórska Korekta:MichałOlech Koordynacjaprodukcji:Ewa Jurecka WydawnictwoEgmontPolska ul.Dzielna60,01-029Warszawa Egmont.pl,WydawnictwoEgmont.pl ISBN978-83-281-3027-2 Druk:EgmontPrintingServiceA/S IDEGM18GLO0173-01 9 788328 130272 > ISBN 978-83-281-3027-2 HASBRO and its logo andLITTLEST PETSHOP and its logo and all related characters are trademarksofHasbro and areusedwithpermission. ©2018Hasbro.AllRightsReserved. WESOŁA KOLO ROWAN KA Z ł a p w i ę c z a k r e d k i i w k r o c z N I E S A M O W I T Ą p r z y g o d ę ? C h c e s z p r z e ż y ć d o Z D U M I E W A J Ą C E G O ś w i a t a L i t t l e s t P e t S h o p ! P o k o l o r u j P I Ę K N E i l u s t r a c j e , B A W S I Ę n a k l e j k a m i i s p o t k a j s i ę z e s w o i m i U L U B I O N Y M I b o h a t e r a m i ! W Ś R O D K U N A K L E J K I Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieciwwieku poniżej3 lat.Zawieramałe elementy. Ryzyko zadławienia. Patronmedialny: XCOL32LPETS_CVPL.indd 1 18/01/18 20:26 LITTLEST PET SHOP Poznaj je wszystkie! N ajnowsza generacja psotnych i we- sołych zwierzaków zaprasza do wspólnej zabawy. Teraz jeszcze wię- cej sympatycznych zwierzakowych bohaterów o wyrazistych charakte- rach i nowym wyglądzie. Ostatnia odsłona ukochanej bajki to coś, cze- go nie można przegapić! 41 788328 100770 9 788328 121409 9 788328 121416 9 788328 124639 9 788328 131866 9 788328 125070 9 788328 106239 9 788328 124615 9 205x295 | 7,99 zł | OM 205x295 | 7,99 zł | OM 205x295 | 7,99 zł | OM 210x290 | 24,99 zł | OK 208x278 | 7,99 zł | OM 208x278 | 7,99 zł | OM 205x295 | 19,99 zł | OM 205x285 | 14,99 zł | OM 205x280 | 24,99 zł | OM 205x295 | 7,99 zł | OM 205x295 | 7,99 zł | OM

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=